Aandelenregister


Een Besloten Vennootschap (BV) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister.

De aandelen in de BV zijn niet vrij overdraagbaar tenzij de statuten anders bepalen. Desgewenst kan worden gekozen voor vrij overdraagbare aandelen. Hierdoor kunt u de aandelen gemakkelijk verkopen. Indien er sprake is van wijzigingen in het aandelenregister, zal de notaris ook het nieuwe aandeelhoudersregister opstellen en dit versturen naar de BV.