Ondernemingen & Rechtspersonen


U bent van harte welkom voor alle zaken rond uw onderneming zoals de overdracht van uw onderneming, de oprichting van een B.V. of Stichting en Vereniging, statutenwijziging, een fusie of omzetting en de aankoop of verkoop van uw bedrijfspand.

Bij elk van deze ondernemingsvormen dient u bij de oprichting rekening te houden met verschillende wettelijke regels. Soms is een notariële akte verplicht soms verstandig (bewijsstuk) wij geven u hierover graag advies.

Hierbij geven wij u enige toelichting over bepaalde rechtspersonen.

Stichtingen
Het meest bekend zijn de stichtingen die voor goede doelen worden opgericht. Maar ook op het gebied van het maatschappelijk welzijn treft men veel (grote) stichtingen aan. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte.

Verenigingen
Verenigingen zijn heel bekend in Nederland en ze worden dan ook veel opgericht. Er zijn vele doelen die een reden kunnen zijn om een vereniging op te richten: denk aan politieke partijen, Vereniging Van Eigenaren (appartement), sportvereniging en dorpsvereniging.

Besloten Vennootschap (B.V.)
Een B.V. heet voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met besloten wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouders zijn. Het kapitaal van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. De B.V. heeft een eigen vermogen dat gescheiden is van privévermogens van de aandeelhouders. Dit is een belangrijk verschil met een eenmanszaak. De beperkte aansprakelijkheid betekent dat de aandeelhouders niet verder aansprakelijk zijn dan met het kapitaal dat zij in de B.V. hebben gestopt waarvoor zij aandelen hebben gekregen.