Huwelijkse voorwaarden


Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn.

Wilt u dit niet? Dan moet u dit vastleggen in huwelijkse voorwaarden.

Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van de algehele gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege bij het aangaan van een huwelijk. De akte van huwelijkse voorwaarden dient in ieder geval 1 dag voor het huwelijk ondertekend te worden. Wij moeten de akte van huwelijkse voorwaarden inschrijven in het openbaar huwelijksgoederenregister van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten.