• BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 024-6415272
Samenlevingsovereenkomst
Onze maatschappij kent verschillende vormen van samenleving. Indien u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap wenst, is het toch van groot belang om afspraken over uw samenleving te maken.
Een samenlevingsovereenkomst is bijvoorbeeld gewenst in het geval u samen een huis gaat kopen en u beiden dan voor de helft eigenaar wordt van het aangekochte huis.
Omdat u niet getrouwd bent, bent u geen erfgenaam van elkaar, maar zijn dat uw ouders, broers en/of zussen. In de praktijk houdt dit in dat degene van u die het langste leeft, samen met de ouders, broers en/of zussen van de ander eigenaar wordt van het huis. Om dit te voorkomen kunt u in een samenlevingsovereenkomst bepalen dat alle goederen die u gezamenlijk bezit bij het overlijden van de ene partner toekomen aan de andere partner.