Schenkingen


Bij schenkingen die notarieel vastgelegd moeten worden, is de gang naar de notaris onvermijdelijk. Schenkingen en het notariële werk is vaak maatwerk. Zoals bijvoorbeeld in de volgende 2 situaties;

Controle wilsbekwaamheid
De notaris stelt de identiteit van de schenker vast en zorgt dat de persoon die schenkt zelf heeft getekend. Ook controleert de notaris altijd of de schenker wilsbekwaam is en het zijn bedoeling is om bijvoorbeeld voor een x aantal jaren een persoon of goed doel te steunen voor een bepaald bedrag.

Achteraf staat daardoor vast dat de schenker geestelijk in staat was te bepalen zoals hij heeft gedaan. Twijfelt de notaris over de geestelijke toestand van de schenker, dan vraagt hij advies bij een onafhankelijk arts. Dat betekent dat schenker of zijn familie zich niet kunnen beroepen op ondoordacht handelen en om die reden de schenking terug kunnen draaien of tussentijds stopzetten.

Voorwaarden of clausules
Het is mogelijk om in de akte bij de notaris een aantal voorwaarden te laten opnemen in zogenaamde clausules.

Voorbeelden:

  • Dat uw kleinkind pas vanaf zijn achttiende verjaardag over het geld kan beschikken.
  • Dat het geld uitsluitend voor de studie of een huis mag worden gebruikt. Zo weet u zeker dat het geld op de door u gewenste wijze wordt besteed.
  • Bepaalde omstandigheden om de schenking op papier te herroepen, omdat degene die het geld ontvangt, gekort wordt op zijn inkomen door de schenking. Bijvoorbeeld bij een studiebeurs of uitkering.
  • Een herroepingsclausule: op grond waarvan de schenking terug kan worden gedraaid als u zelf in de toekomst het geld nodig hebt. Zo ondervangt u het risico van geld weggeven dat u zelf goed kunt gebruiken.

Voor vragen of inlichtingen over schenkingen adviseren wij daarom contact op te nemen met ons, wij zijn namelijk hierin gespecialiseerd.