Erfrecht


Het doel van estate-planning is het betalen van successierechten zoveel mogelijk te beperken. De adviezen van de notaris zijn daarbij uiterst raadzaam. Als estate planner is Notariskantoor van Hövell onder ander gespecialiseerd in het geven van advies op het gebied van estate planning. Het aantal nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Tot grote vreugde van de fiscus, die graag haar deel van de erfenis incasseert.

Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het percentage aan successierechten (= overdrachtsbelasting) dat de fiscus opeist. Er zijn tal van mogelijkheden om deze successierechten te beperken. Niet iedereen is van deze mogelijkheden op de hoogte.

Het gaat dan ook om een buitengewoon complexe materie die veel kennis van het erfrecht en de fiscale wetgeving vereist. Daarom is het verstandig om de vererving van uw vermogen nu al te goed te regelen in overleg met de notaris. Zodanig dat uw vermogen geheel volgens uw wensen wordt verdeeld op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier, zodat later bij uw overlijden de fiscus niet de grote winnaar is.

De belangrijkste instrumenten van een goede estate planning zijn: