• BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 024-6415272
Eigendomsakte
De eigendomsakte wordt opgemaakt om de overdracht van een onroerende zaak te voltooien. Wanneer een onroerend goed, zoals een huis, van eigenaar wisselt dient er een akte van levering opgesteld te worden. In deze transportakte worden de voorwaarden van de koop, c.q. verkoop, van het huis geregeld. Tevens zal de notaris onderzoek doen naar het onroerend goed, of het onroerend goed correct beschreven staat in het kadaster en of er bijvoorbeeld geen beslagen of andere rechten op het pand gevestigd zijn.
Daarnaast gaat de notaris ook na of de verkoper bevoegd is het huis te verkopen. Wanneer aan al deze zaken voldaan is en de akte is ingeschreven, dit gebeurt wanneer de betaling is voltooid, is het huis officieel van u. De transportakte doet dan tevens dienst als eigendomsakte. Een eigendomsakte dient verplicht opgesteld te worden door een notaris.