• BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 024-6415272
Verklaring van erfrecht
Bij overlijden dienen een aantal zakelijke dingen geregeld te worden waaronder een verklaring van erfrecht, waar banken veelal om vragen. In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris onder meer dat de persoon is overleden, of er een testament door de overledene is gemaakt, wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap kan afwikkelen. Een verklaring van erfrecht is niet verplicht. In sommige gevallen biedt de bank de mogelijkheid om ook zonder verklaring van erfrecht over de bankrekening van de overledene te beschikken.

Welke documenten heeft de notaris van u nodig voor het opstellen van een verklaring van erfrecht

  • uittreksel uit het overlijdensregister
  • kopie testament van de overledene indien aanwezig
  • trouwboekje van de overledene (indien de overledene gehuwd was/is geweest)
  • geboortedata en adresgegevens van de erfgenamen
  • kopie geldige legitimatiebewijzen van de erfgenamen.
Werkwijze voor het opstellen van een verklaring van erfrecht

Alle erfgenamen krijgen een uitgebreide informatiebrief en een verklaring toegestuurd waarmee zij zuiver kunnen aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Deze verklaring dient te worden ondertekend op ons kantoor of bij een notaris naar keuze om de handtekening te legaliseren. De kosten daarvoor kunnen per notariskantoor verschillen. Zodra wij alle gelegaliseerde verklaringen retour hebben ontvangen, kunnen wij de verklaring van erfrecht opmaken en deze aan u toezenden.

Afwikkeling van nalatenschappen
Met het overlijden van uw partner, familielid of bekende breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met de financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. Dit terwijl zo’n emotionele periode veelal niet het beste tijdstip is om u hierop te concentreren en de juiste beslissingen hierin te nemen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap, daarnaast kunnen wij de aangifte erfbelasting voor u verzorgen.

erfrecht