• BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 024-6415272
Testamenten
Bij de keuze om een testament te maken, krijgt u naast persoonlijke overwegingen ook te maken met juridische en fiscale gevolgen. Wat de beste keuze is, hangt ook af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Denk goed na wat voor u belangrijk is. Een veelgenoemde reden is dat mensen willen dat er geen ruzie binnen de familie ontstaat bij de verdeling van de erfenis. Met een testament houdt u de regie over wat er gebeurt met uw bezittingen als u overlijdt.
U kunt er voor een kiezen om een testament te maken, omdat u bijvoorbeeld wilt afwijken van de wet, een kind of een echtgeno(o)t(e) wilt onterven, een bepaalde verdeling van uw nalatenschap onder uw erfgenamen wenst, de partners van uw erfgenamen wilt uitsluiten, een bepaald goed aan een bepaald persoon wilt nalaten, een executeur, voogd of bewindvoerder wilt aanwijzen of zo min mogelijk successiebelasting wenst te betalen. En zo zijn er nog veel meer redenen te bedenken waarom het verstandig is een testament te maken. Laat u eens voorlichten door de notaris welke redenen voor ú gelden.